aktualności o festiwalu rejestracja regulamin galeria kontakt

V EDYCJA

Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej "MARINA 2018"

Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 8.11.2018 roku.

rusztowania klinowe oferta

POZNAJ SZCZEGÓŁOWY RGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin V edycji Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej "MARINA 2018"

§1 Cele:

 1. Propagowanie tradycji morskiej w piosence.
 2. Wspieranie działań Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej.
 3. Rozwijanie zainteresowań muzycznych młodego pokolenia.
 4. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów pomorskich i zachodniopomorskich szkół.
 5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych i poszerzanie literatury wokalnej dla młodzieży.
 6. Prezentacja utworów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym.

 

§2 Organizacja Festiwalu:

  1. Organizatorem Festiwalu jest Zarząd Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku.
  2. Współorganizatorami Festiwalu są: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, Urząd Morski w Słupsku i Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej RP w Ustce.
  3. Instytucje partnerskie: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
  4. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2018 r.
  5. Festiwal odbędzie się 30 listopada 2018 r. w Sali Widowiskowej „Forum” Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, ul. Główna 63 lub w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20.
  6. Wykonawcy oceniani będą w kategoriach: zespoły i soliści w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas I-V szkół podstawowych, uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
  7. Laureaci I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki i dyplomy. Jury ponadto przydzieli nagrody przekazane przez poszczególnych fundatorów.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrania i wykorzystania nagrań piosenek festiwalowych.
  9. Sekretariat Festiwalu prowadzi Żaneta Miąskowska-Dusza (festiwalmarina@wp.pl).
  10. Informacja dotycząca przebiegu Festiwalu i kolejności wystąpień zostanie przekazana uczestnikom do 23 listopada 2018 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej festiwalu www.festiwalmarina.pl.

   

  §3 Postanowienia szczegółowe:

  1. W Festiwalu mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.
  2. Uczestnikami Festiwalu mogą być soliści i zespoły instrumentalno-wokalne (maksymalnie 5 – osobowe).
  3. Obowiązuje repertuar o tematyce marynistycznej. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, ale prezentują jeden utwór lub dwa (w zależności od liczby wykonawców).
  4. Dopuszczalne są utwory już istniejące lub nowo skomponowane.
  5. Dopuszcza się układy choreograficzne.
  6. Dozwolona forma akompaniamentu: własny lub półplayback.
  7. Szkołę lub placówkę mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły lub dwóch solistów albo jeden solista i jeden zespół w każdej kategorii wiekowej.
  8. Warunkiem udziału jest wypełnienie i przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia (pobranej ze strony internetowej festiwalu festiwalmarina.pl) na adres mailowy sekretariatu Festiwalu: festiwalmarina@wp.pl w terminie do 8 listopada 2018 roku.
  9. Nagrane utwory przechodzą na własność organizatora, który zapewnia sobie tym samym prawo do ich dalszego wykorzystania.
  10. Laureaci nagród głównych Festiwalu występują podczas Gali Finałowej kolejnej edycji Festiwalu.

   

  §4 Jury:

  1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
  2. Zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych.
  3. Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.
  4. Obrady Jury są tajne.
  5. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

  §5 Jury:

  1. Przysłanie zgłoszenia na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu we wszystkich jego punktach.

   

   

  Pobierz regulamin w formacie PDF

   

   

ORGANIZACJA FESTIWALU

ORGANIZATORZY I PARTNERZY